Gevoelens en gezondheid

Gezondheid begint bij je gezond voelen. Dit noem ik Duurzame gezondheid. Deze visie op gezondheid is beschreven in mijn boek, zie elders op deze site. 
Je kunt bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom (PDS) of reuma hebben maar als je er (even) geen last van hebt of je leven hierop hebt aangepast, kun je jezelf wel gezond voelen. Daarbij betekent je gezond voelen meer dan geen last hebben van klachten of ziektes. Gezond zijn betekent ook een geïnspireerd leven hebben, zingeving en voldoening ervaren, waarbij je werk, woon- en leefsituatie aansluiten. 

Gezonder worden we als we de hoeveelheid stress in ons leven kunnen verminderen. Duurzaam gezonder worden betekent ontspannen worden van binnenuit. Ons immuunsysteem kan zich dan volledig richten op het gezond houden van ons in plaats van op het verwerken van stressimpulsen. Onze innerlijke natuurlijke groeikracht, ons zelfgenezend vermogen, kan dan groeien.  

Ieder van ons heeft stressbronnen in zijn leven, deze kunnen ook onbewust aanwezig zijn. Deze bronnen kunnen fysiek (zoals een pijnprikkel) of emotioneel van aard zijn. 

Elk stapje minder stress is een stapje naar meer gezondheid. Om een stap te kunnen zetten is het wel handig te weten wat je precies stress geeft.

In mijn praktijk kan ik wat jou op dit moment stress bezorgt meten en verhelpen. Dit gebeurt door gesprekken, opstellingen, visualisaties en kruidensupplementen. Zie kopje ‘praktijk’ elders op deze site. Lees de ervaringen van anderen voor de mogelijke positieve impact op jouw leven.

Contact

  •   

Agenda's

Welke evenementen lopen er bij lanke? Schrijf je in voor een of meerdere evenementen.